• نام :
  بیان شریفی
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  داخلی
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - کوچه یغوری - ساختمان باران - طبقه اول
 • تلفن :
  08733281443
 • بیمه طرف قرارداد :
  تامین اجتماعی/خدمات درمانی/نیروهای مسلح/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 3 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 14:00:00 بعد از ظهر

مراکز مرتبط