• نام :
  حمید معتصمی
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  روانپزشک (اعصاب و روان)
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - خیابان مولوی - کوچه منبری جنب ساختمان راژه
 • تلفن :
  08733230067
 • بیمه طرف قرارداد :
  تامین اجتماعی/خدمات درمانی/نیروهای مسلح/بیمه بانک کشاورزی/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 3 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 20:00:00 شب

مراکز مرتبط