• نام :
  کریم شریفی
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  رادیولوژی، سونوگرافی (استادیار دانشگاه - خدمات اینترونشن)
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - خ آبیدر-گوچه گلبرگ-ساختمان ژین واحد2
 • تلفن :
  08733288707
 • بیمه طرف قرارداد :
  خدمات درمانی/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 4 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 09:00:00 صبح

مراکز مرتبط