• نام :
  محمد براری
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  عفونی
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - چهار راه صفری-کوچه کوکب ساختمان پزشکان نوید طبقه اول
 • تلفن :
  08733285945
 • بیمه طرف قرارداد :
  آزاد/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 2 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 12:00:00 ظهر

مراکز مرتبط