• نام :
  به یان پورمحمد
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  چشم پزشک
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - خیابان مولوی ساختمان پزشکان راژه طبقه چهارم واحد دوم
 • بیمه طرف قرارداد :
  آزاد/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 3 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 08:00:00 صبح