• نام :
  حامد معروفی
 • سطح :
  فوق تخصص
 • تخصص :
  کلیه و مجاری ادرار
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - خیابان مولوی،ساختمان پزشکان مولوی طبقه 6
 • تلفن :
  08733245218
 • بیمه طرف قرارداد :
  تامین اجتماعی/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 4 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 12:00:00 شب