• نام :
  اعظم کیانی
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  قلب و عروق
 • آدرس:
  کرمانشاه - کرمانشاه - پارکینگ شهرداری، خیابان محمد تقی اصفهانی ،ساختمان پاستور ، طبقه چهارم
 • تلفن :
 • بیمه طرف قرارداد :
  آزاد/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 7 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 09:00:00 صبح