• نام :
  پریسا حاجی حسن خونساری
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  عفونی
 • آدرس:
  کرمانشاه - کرمانشاه - گلستان، برج پویا،طبقه7 واحد6
 • تلفن :
 • بیمه طرف قرارداد :
  آزاد/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 7 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 09:00:00 صبح