• نام :
  منیره صوفی محمودی
 • سطح :
  متخصص
 • تخصص :
  زنان و زایمان
 • آدرس درمانگاه حکیم:
  کردستان - سقز - میدان شهدا
 • تلفن :
  08736239666
 • بیمه طرف قرارداد :
  آزاد/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 7 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 10:00:00 صبح

مراکز مرتبط