• نام :
  فرزین بیدارپور
 • سطح :
  عمومی
 • تخصص :
  عمومی
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - خیابان هفده شهریور، روبروی دبستان فانی، کوچه ستاره
 • تلفن :
 • بیمه طرف قرارداد :
  تامین اجتماعی/خدمات درمانی/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 4 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 08:30:00 صبح

مراکز مرتبط