• نام :
  امیرکاویان معاونی
 • سطح :
  عمومی
 • تخصص :
  عمومی
 • آدرس:
  کردستان - سنندج - خیابان شهید تعریف کوچه کاوان 6 پلاک 5
 • تلفن :
 • بیمه طرف قرارداد :
  سلامت/
 • روزهای کاری :

ثبت نوبت

اطلاعات نوبت دهی

• امکان دریافت نوبت این مرکز : 3 روز قبل از روز نوبت وجود دارد

• امکان دریافت نوبت هم برای شما هم برای شخص دیگر وجود دارد

• ساعت باز شدن سامانه : 12:00:00 شب

مراکز مرتبط